top of page
Search

Forecasting

I Forecasting for the Pharmaceutical Industry, Models for New Product and In-Market Forecasting and How to Use Them af Arthur G. Cook fokuseres på balance samt korrekt vægtning mellem proces og kvantitativ modellering. Når balancen er korrekt er valg af prediktionsmetode mindre væsentlig. Det er også min erfaring. Der skal gerne være en del ligheder i prediktioner fra forskellige typer af modeller, når fremtiden kan predikteres og vores forudsigelser er tæt på sandheden. Det er  under ingen omstændigheder smart at benytte dyre komplekse modeller, hvis datagrundlaget er tvivlsomt: Garbage in, gospel out.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

dplyr or base R

dplyr and tidyverse are convenient frameworks for data management and technical analytic programming. With more than 25 years of R experience, I have a tendency to analyze programmatic problems before

Comments


bottom of page