top of page
Search

Frie Danske Data – Danish Online and Live Data Sources

Der er en lang række offentligt tilgængelige datakilder, der på hustands, postnummer, kommunalt og regionalt niveau beskriver borgerne og deres ejendomme. Nedenstående liste er ikke komplet, men giver adgang til mange centrale oplysninger. Et par af siderne kræver (gratis) login, hvis man vil tilgå data uhindret.


Send venligst mail med forslag eller opdateringer, også til sider med data fra forskning eller konsulentrapporter …

There are a variety of public available Danish data sources on household, zip code, municipal and regional level. The following list is not exhaustive, but provides access to many key details. A couple of pages require (free) login for unrestricted access.

Please send mail with suggestions or updates, also to pdfs or pages of data from research or consultancy reports …

Data vedrørende landskab, infrastruktur, geografi og adresser:

Data målrettet husejere:

Houseowner data (huge number of details, e.g. environmental, economic, financial,…) http://bolighed.dk (Nyboligs modelbaserede vurderingspriser) http://www.dingeo.dk/om/ http://bolig.sparnord.dk/privat/bolig/naborapport/ http://boliga.dk

Erhvervsdata:

Data vedrørende medier, reklamer og politik:

Socio-økonomiske forhold: Socio-economic data:

Data på kommunalt niveau:

Municipal level data (economic, social, …):

Dertil er der data, der hentes real-time vedrørende klima og trafik, nogle er tilgængelige via hjemmesider, andre skal hentes med RF udstyr.

Data obtainable real-time, e.g. weather, traffic, some obtainable through webpages other through RF equipment: http://www.vejdirektoratet.dk/DA/trafik/Trafikt%C3%A6thed http://www.marinetraffic.com/dk/ http://fly-radar.dk/ http://iss.astroviewer.net/

1 view0 comments

Recent Posts

See All

dplyr or base R

dplyr and tidyverse are convenient frameworks for data management and technical analytic programming. With more than 25 years of R experience, I have a tendency to analyze programmatic problems before

Comments


bottom of page