top of page
Search

Programmering i SQL

De fleste hæfter (Libris, Globe, IDG etc) om SQL programmering er af ældre årgang. Derfor kan de alligevel danne et udgangspunkt for at lære SQL, når man ønsker en bred introduktion i forbindelse med SAS’ Proc SQL, embedded SQL i VBA, på servere i sammenhæng med PHP eller som del af datamanagement forud for analyser.

Vedhæftet er fire filer, der danner grundlaget for eksempler i bogen Programmering i SQL der er udgivet på Globe i 2001. Der er en del ændringer, da jeg har anvendt mySQL, og bogen behandler ACCESS samt Microsofts SQL Server.

Filerne kan hentes ved at klikke på følgende links:

Jeg har tilføjet en del kommentarer, så man er hurtigt kørende, når man tager udgangspunkt i community pakken med Oracle MySQL Workbench, der kan downloades på mySQL:

MySQL bliver brugt i forbindelse med udtræk til summarisk statistik, selv estimater i Poisson og Cox PH regressionsmodeller kan udregnes med brug af SQL kode. 

Mange har lavet interface til SAS, VBA, Python, C med mere, der giver mulighed for at benytte SQL i data management delen af ens statistiske analyser. Se f.eks. Apophenia og ikke mindst siden for bogen Modeling with Data.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

dplyr or base R

dplyr and tidyverse are convenient frameworks for data management and technical analytic programming. With more than 25 years of R experience, I have a tendency to analyze programmatic problems before

Comments


bottom of page